2024-05-22:

Årsredovisning samt stämmoprotokoll för räkenskapsåret 2023 upplagd på hemsidan, hittas under Information/Dokument.