Ljudnivåer

Att bo i ett flerfamiljshus innebär även att hänsyn skall tas, till att inte ha för höga ljudvolymer på radio och TV och fram för allt inte sent på kvällar och nattetid.

 

Du skall också tänka på att inte hamra eller borra sent på kvällar eller helger.

Klagomål på ljudnivåer

Vid klagomål över störning i fastigheten, till exempel hög volym, renovering på otillåten tid etc, skall blanketten som finns på hemsidan under flik Information/Dokument ifyllas och lämnas till styrelsen.