Ladda elbil

Endast medlemmar i föreningen får ladda sin bil vid våra laddstolpar.

För att kunna ladda sin el-bil vid laddstolparna, parkeringen gaveln hus 9 och vid garagen vid hus 1, så krävs ett laddabonemang från företaget Mer.

Gör så här:

Beställ laddabonnemang från Mer via deras hemsida: Mer Flexible - Mer

När ni erhåller er den laddbricka som behövs för att kunna ladda meddelar ni styrelsen, via ryttmastaren@live.se, ert bricknummer samt bilens registreringnummer. Styrelsen kontaktar sen Mer som aktiverar er bricka. Ni får mail från styrelsen när detta är utfört.

Mer kundservice: kundservice.se@mer.eco , telefon: 077 44 33 900 

 

Kostnad

Notera att den kostnad per kWh som framgår av Mers hemsida gäller inte när du laddar din bil via våra laddstolpar, utan gäller enbart när du laddar din bil hos Mers publika laddstolpar som finns runt om i landet.

Vår förening tar ut en avgift som täcker de kostnader vi har för att få ha stolparna hos oss. Just nu är därför kostnaden 4,50/kWh.