Fastighetsförvaltning

Fastigheterna förvaltas av Anderssons Fastighetsförvaltning.

Förvaltare: Jesper Andersson, mail: jesper@anderssonsforvaltning.se, tfn: 042-400 50 32

Felanmälan

Måndag- Fredag​​ 9.30-12.00 och 13.00-16.00

Mail: info@anderssonsforvaltning.se

Tfn: 042-400 50 32

 

 

 

Akut felanmälan

Avser akuta arbeten som inte kan vänta till nästa dag.

Anmälan görs via Securitas

Tfn: 010-470 52 52