Bokning av tvättstuga och övernattningslägenhet - så här gör du

Logga in med taggen och välj antingen "Tvättstuga" eller "Övernattningslägenhet" på vänstersidan av skärmen.

 

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella veckan och det aktuella bokningsobjektet. Veckan som visas kan bytas med pilarna i övre delen av fönstret och bokningsobjektet som visas väljs i den vänstra delen av fönstret.

 

Ett pass bokas eller avbokas genom att klicka på det och därefter bekräfta valet. Under Mina bokningar finns en översikt av alla bokade pass.  

 

 

Tvättstugan kan bokas max 5 gånger på 30 dagar.

 

Endast 1 pass kan vara bokat åt gången och kan bokas upp till 30 dagar i förväg.

 

Passet måste aktiveras inom 120 minuter efter passets start och tillträde till lokalen beviljas 60 minuter efter passets slut.

 
Under det bokade passet använder du din tagg vid läsaren (svart) intill tvättstugans dörr för att låsa upp dörren.

 

Övernattningslägenheten kan bokas för högst 10 sammanhängande dagar. Samma tider sen tidigare gäller även här:

Bokningsdagen är tillträde från 12.00 och gäller till 11.59 nästkommande dag.

 

Den som bokar öppnar dörren till övernattningslägenheten med sin egen tagg. Det hänger sen 2 st nyckelset innanför dörren till höger (på väggen) till ev. gäster. Dessa skall hängas tillbaka efter städning av övernattningslägenheten, annars debiteras 1000:-/nyckel.

 

Vid frågor kontakta styrelsen via mail: ryttmastaren@live.se