Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter.

 

Vi äger gemensamma fastigheter och kan genom att vara aktsamma hålla bostadskostnader nere. Fastigheternas gemensamma utrymmen ska skötas på ett aktsamt sätt, som inte bor i villa eller radhus.

 

Ta del av vad som gäller för underhållet (du som medlem eller föreningen) under "Vem svarar för underhållet".

Information om husen i vår förening

Föreningen består av följande 7 byggnader enligt fördelningen:

4 hus med 3-våningar,
1 hus med 8 våningar sammanbyggt med,
1 hus med 6 våningar.
1 affärshus.

 

Totalt har vi 179 lägenheter samt affärshuset på Kurirgatan 1.

 

Fastigheternas adresser är Ryttmästaregatan 1 -13, samt Kurirgatan 1.

 

Husen byggdes under åren 1962 – 1964

Föreningens styrande

Föreningen har en styrelse enligt stadgarna och som utses vid årets föreningsstämma.

 

Föreningsstämma hålls en gång om året och meddelas via Årsredovisningen, som sänds ut till alla medlemmarna inför stämman.

 

Föreningen anlitar externa aktörere för ekonomisk förvaltning, och även fastighetsskötsel.

 

Föreningens Stadgar reglerar verksamheten, så sätt Dig gärna in i dessa. Se avsnittet "Information-Dokument" för att hitta de senaste stadgarna.