Skadedjur

Skadedjursförsäkring

Föreningen har skadedjursförsäkring via Anticimex. Kontakta dem och uppge gatuadress samt fastighetsbeteckning ( Sleipner 7 för hus 1-9) (Sleipner 8 för hus 11-13) eller Höder 1.

Uppge att vi ingår i försäkringslösningen BRF-Trygg och att If skadeförsäkring år vårt försäkringsbolag.