Skadedjur

Skadedjursförsäkring

Föreningen har skadedjursförsäkring via Anticimex. Kontakta dem och uppge att föreningen har Länsförsäkringar som försäkringsbolag.