Skaka mattor, sängkläder mm

Med hänsyn till din granne är det inte tillåtet att skaka av tex mattor, sängkläder, dukar eller annat från balkong. Detta då grannen kanske vistas på sin balkong intill eller under dig.

Är det dessutom fuktigt ute kan skräpet/smutsen/dammet fastna på fönstren. Så tänk på att respektera dina grannar! 

Balkonglådor

Balkonglådor får inte hängas på utsidan.

Målning

Det är inte tillåtet att måla om på balkong utan styrelsens godkännande.

Vid ett ev. godkännande så får endast vit kulör samt färg för puts, tegel, betong, etc användas.

Parapoler, markiser, panel

Det är inte tillåtet att sätta upp egna paraboler, markiser eller sätta panel på väggar eller tak. 

Vill du ha markiser uppsatta - kontakta styrelsen. 

Grillning

Att grilla på balkongerna är inte tillåtet. Grillning ska göras på uteplatserna som finns på respektive gård.

Mata fåglar

Att kasta ut mat från balkongerna till fåglar är absolut inte tillåtet. 

Överblivna rester drar till sig möss och råttor.