Andrahandsuthyrning

Medlem får endast hyra ut sin bostadsrättslägenhet i 2:a hand om styrelsen ger sitt samtycke. Exempel på anledning till uthyrning kan vara t ex arbete, studier på annan ort eller samboskap på prov.

Godkännande ges för maximalt 12 mån, 6 månader åt gången.

Styrelsen kan bevilja undantag för max antal månader beroende på anledning, exempelvis för studier på annan ort.

Tänk på att skicka in ansökan i god tid. Beslut tas på styrelsemöten som oftast ligger planerad sista veckan i månaden. 

En årlig avgift på 10% av ett prisbasbelopp (PBB 2023 - 52.500 :-) tas ut per år dock bara för de månader som du faktiskt upplåter den i andrahand. Avgiften hamnar på hyresavin.

Andrahandshyresgästen kan inte hyra förråd, garage eller parkeringsplats.

Garage och parkeringskort blir förverkade för medlemmar vid 2: a hands uthyrning.

Medlemmen har fortsatta skyldigheter/rättigheter, enligt stadgarna, under uthyrningstiden.

Som bostadsrättsmedlem skall Du kolla upp vilka regler som gäller vid uthyrning i 2: a hand. Information finns i bostadsrättslagen och på  https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/hyresnamnden.

Tänk på att det eventuellt kan behövas fullmakt som företräder dig, som bostadsrättsägare, under tiden du hyr ut.

Dokument som ska fyllas i. OBS! Skickas till styrelsen i god tid per mejl eller läggs i brevlådan på gaveln hus 7B innan du planerar att hyra ut din lägenhet:

ANSÖKAN OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

FULLMAKT