Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring

Detta gäller tillägget i hemförsäkringen som avser bostadsrätt:

Tillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring och bekostas kollektivt av föreningen. 

Vid skada ska förvaltare kontaktas - se Fastighetsförvaltning | BRF-Ryttmästaren (brfryttmastaren.se).