Trappuppgångar

Cyklar, barnvagnar och mattor vid lägenhetsdörren får inte finnas i trappuppgångarna.

 

De förstnämnda är enligt Brandförsvaret för att hålla utrymningsvägarna fria och mattor har med städunderhållet att göra.

 

Likaså får inte trapporna utsmyckas med blomkrukor av samma skäl.