Bommen vid 9 och13

Tänk på att utrymmet framför bommen inte får blockeras då gångarna är brandvägar, och det måste alltid vara möligt för brandbilar och ambulanser att ta sig fram.

Nycklar till bommen

Nyckel till bommen behövs. Styrelsen har nycklar så var ute i god tid för att få tillgång till dessa nycklar.

Kontakta styrelsen via mail: ryttmastaren@live.se