Sophantering

Vi värnar om vår gemensamma natur och miljö och som boende har du möjlighet att bidra genom att sortera dina soprum i våra soprum Ryttmästaregatan 5b vid garagen och Ryttmästaregatan 13 vid parkeringsplatsen.

 

Vi har inget grovsopsrum i fastigheten. Det är viktigt att var och en tar ansvar för sina sopor. Bortforsling av grovsopor såsom möbler och elektronik (t.ex datorer, skrivare, större elektronikprodukter) ombesörjes av lägenhetsinnehavaren själv. 

 

Det inte är tillåtet att kasta byggmaterial vid lägenhetsrenoveringar i soprummet.

 

I soprummen finns kärl för återvinning av våra avfallsprodukter. Symboler ovanför de olika kärlen visar var respektive avfall deponeras.

 

Ju noggrannare vi är med vår sortering, desto billigare blir vår sophantering. Tänk på att kartonger ska plattas till innan du lägger dem i kärlen.

 

Vi ser att så lite som möjligt bli kvar i restavfallskärlen vilket betyder att man varit noggrann i sin sortering. Soppåsar för hushållsavfall finns i respektive soprum.

 

Överträdelse kommer att beivras och innehavaren kommer att få stå för merkostnaden som utförts av renhållningspersonalen. 

Källsortering

Källsortering skall ske av varje innehavare i de kärl som är avsedda för sopornas art och som finns i sophusen vid respektive husområde.  

Det är väldigt viktigt att vi sorterar våra hushållssopor på rätt sätt. Om vi ​​inte gör det kan det bli extra kostnader för föreningen som tas ut av NSR.

Följande ska källsorteras noggrant:

 • Matavfall
 • Papper
 • Kartonger
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Förpackningar av hårdplast
 • Förpackningar av mjukplast
 • Metallförpackningar
 • Småelektronik
 • Batterier
 • Glödlampor, LED-lampor

Övriga hushållssopor ska sorteras som restavfall.

Det är väldigt viktigt att vi inte blandar avfallet. Exempelvis ska vi absolut inte lägga plastpåsar eller blöjor i matavfallet (det organiska). 

Information om vad som ska sorteras var hittar du på NSRs hemsida här: 

https://nsr.se/wp-content/uploads/2017/10/nsr_kallsorteringsguide_sv_hbg_2015_a4_webb.pdf