Utemiljön

På våra gårdsutrymmen finns uteplatser, som är avsedda för att vi skall kunna vistas utomhus. Vi förutsätter att det sköts med god anda och att städning sker efter användandet. 

 

Störande ljud får inte förekomma, och att ingen förstörelse sker.  

Bollspel på gångarna är inte tillåtet. För detta har Vi i nära anslutning till fastigheterna ett grönområde där bollspel passar sig utmärkt. Alla våra hus är så planerade att körvägar med bil till Våra trappuppgångar inte är lämpligt. Endast i undantagsfall kan det accepteras, vid flyttning och sjuktransporter. 

Grillning

Grillning är endast tillåtet vid våra uteplatser, och det oavsett om det är el, gas eller kolgrillning.

 

Det är alltid den medlem som arrangerat sammankomsten/grillningen som svarar för att ingen olägenhet uppstår som kan orsaka brand. Så ha gärna vatten till hands.

 

Vid särskilda omständigheter råder eldningsförbud i egen trädgård. Detta gäller då också våra utemiljöer. Aktuell information om eldningsförbud finns på bl a Myndigheten för Sammhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida. Det finns även en app man kan ladda ner till telefonen som hjälper dig avgöra om eldningsförbud gäller. 

 

Inte tillåtet att slänga kolrester i gräset eller i rabatterna. Dessa rester ska svalna så låt det helst stå kvar i grillen över natten. Det måste ha slocknat helt innan det slängs i avfallsrummet, i kärlet för Restavfall.