Garage och p-plats

Hyra garage och p-plats

För att hyra garage eller p-plats (p-kort), krävs medlemskap i Brf Ryttmästaren. Även innehav av körkort och personbil krävs.

Make/maka/sambo/barn till medlem, som är mantalsskriven och permanent boende på samma adress, ges tillträde till medlems garage/p-kort.

Ett garage och ett p-kort alternativt två p-kort är tillåtet att hyra. Inte två garage.

Regler för garageplatsen

Endast personbil får parkeras i garage, detta enligt kontrakt. Styrelsen godkänner också att fyra (4) hjul, samt icke brandfarliga bilvårdsprodukter till bilen, får förvaras i garage.                                  Inget annat får förvaras i garage.

Garage är inte förråd. Tänk på brandrisken.

Regler för p-plats

Personbil får endast parkeras på parkeringsplats, och skall parkeras innanför markerade linjer.

P-kort skall ligga väl synligt i framrutan.

Garage för MC och moped

Till Mc och Moped finns sex platser i ett garage.

Medlem får endast hyra en plats.

Kölistor

Olika kölistor gäller för garage resp p-kort. Kontakta Anderssons fastighetsförvaltning via mail, eller ring, för att ställa dig på kö.