Bostadsanpassning

En person med funktionsvariation har möjlighet att söka bidrag hos kommunen för anpassning i och utanför sin permanentbostad. För att kunna genomföra vissa av dessa anpassningar krävs tillstånd från föreningen.

 

Anpassningsbidraget ska användas till sådant som är nödvändigt för att klara vardagen och ett självständigt liv i hemmet. Den som bor i en bostadsrätt kan få bidraget.

 

Medlemmen ansvarar för åtgärderna.

Bidraget till anpassningsåtgärden beslutas av kommunen. Avsikten är att det ska gå till fasta funktioner i hemmet som till exempel: dörröppnare, ramp, ändringar i badrum, borttagande av trösklar, lyftanordningar mm. Bidraget betalas ut till den sökande och dörröppnaren, rampen etc. blir den sökandes egendom samt ansvar.

Om anpassningen görs i medlemmens lägenhet är det medlemmen, eller den som i framtiden kommer att köpa dennes lägenhet, som får ta ansvar för ändringen.

 

Föreningens tillstånd behövs i allmänna utrymmen.

När det gäller anpassningar i föreningens del av huset, till exempel gemensamma trappor eller dörrar, krävs medgivande från föreningen. Dock kommer installationen, till exempel rampen, fortfarande vara den enskildes egendom.

 

Bostadsrättsföreningen brukar få frågan från kommunen om föreningen accepterar förändringen. Normalt kan styrelsen fatta beslut som ett rent förvaltningsärende, men är ändringen mer omfattande kan det krävas ett stämmobeslut.

 

Om du beslutar att ansöka om bostadsanpassning vill styrelsen ha in ansökan om vilken typ av bostadsanpassning man önskar göra samt i de ärende som rör föreningens allmänna utrymmen, en offert på arbetet innan beslut tas om godkännande.

 

Mer information hittar du på kommunens hemsida:

 

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/bostadsanpassning/