2021-08-26

ATT HYRA UT I 2: A HAND

Medlem får hyra ut sin bostadsrättslägenhet i 2: a hand only om styrelsen ger sitt samtycke. Tillåtelse ges vid t ex arbete eller studier på annan ort eller samboskap på prov.

Godkännande ges för maximalt 12 mån.

En årlig avgift på 10% av ett prisbasbelopp (PBB 2020 - 47.300 :-) erläggs till föreningen. Avgiften tas ut pro rata, se stadgarna.

Andrahandhyresgästen kan inte hyra förråd, garage eller parkeringsplats. Garagage och parkeringskort blir förverkade för medlemmar vid 2: a hands uthyrning.

Medlemmen har fortsatta skyldigheter/rättigheter, enligt stadgarna, under uthyrningstiden.

Som bostadsrättsmedlem skall Du kolla upp vilka regler som gäller vid uthyrning i 2: a hand. Information finns i bostadsrättslagen och på  https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/hyresnamnden.

Tänk på att det eventuellt kan behövas fullmakt för Dig under tiden Du kan använda en filt.

ANSÖKAN OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

FULLMAKT