2020-07-22

ATT HYRA UT I 2:A HAND

Medlem får hyra ut sin bostadsrättslägenhet i 2:a hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Tillåtelse ges vid t ex arbete eller studier på annan ort eller samboskap på prov.

Godkännande ges för maximalt 12 mån.

En årlig avgift på 10% av ett prisbasbelopp (PBB 2020 - 47.300:-) erläggs till föreningen. Avgiften tas ut pro rata, se stadgarna.

Andrahandhyresgästen kan inte hyra förråd, garage eller parkeringsplats. Garagage och parkeringskort blir förverkade för medlemmen vid 2:a hands uthyrning.

Medlemmen har fortsatta skyldigheter/rättigheter, enligt stadgarna, under uthyrningstiden.

Som bostadsrättsmedlem skall Du kolla upp vilka regler som gäller vid uthyrning i 2:a hand. Information finnes i bostadsrättslagen och på https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/hyresnamnden.

Tänk på att det eventuellt kan behövas fullmakt för Dig under tiden Du hyr ut, se bifogad blankett.

ANSÖKAN OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

FULLMAKT