Sophantering/Miljöhus

Vi värnar om vår gemensamma natur och miljö och som boende har du möjlighet att bidra genom att sortera dina sopor i våra soprum Ryttmästaregatan 5b vid garagen och Ryttmästaregatan 13 vid parkeringsplatsen. Vi har inget grovsopsrum i fastigheten. Det är därför viktigt att var och en tar ansvar för sina sopor. Bortforsling av grovsopor såsom möbler och elektronik (t.ex datorer, skrivare, större elektronikprodukter) ombesörjes av lägenhetsinnehavaren själv. Om någon har problem med att forsla bort grovsopor, ser vi gärna att ni tar kontakt med styrelsen så att vi kan vara behjälpliga med detta till självkostnadspris.

 

I soprummen finns kärl för återvinning av våra avfallsprodukter. Symboler ovanför de olika kärlen visar var respektive avfall deponeras. Ju noggrannare vi är med vår sortering, desto billigare blir vår sophantering. Vi ser att så lite som möjligt blir kvar i restavfallskärlen vilket betyder att man varit noggrann i sin sortering. Soppåsar för hushållsavfall finns i respektive soprum.

 

(Läs gärna igenom NSR:s tidning Kretsloopen som kommer i våra brevfack)