2021-06-22

Den årliga föreningsstämman 21-05-31 blev ajournerad och kommer därför att hållas vid ett senare tillfälle inom c:a 4-6 veckor. Endast poströstning kommer att användas vid det tillfället. 

 

Styrelsen