Vid klagomål över störning i fastigheten, till exempel hög volym, renovering på otillåten tid etc, skall blanketten som finns på hemsidan under flik Information/Dokument ifyllas och lämnas till styrelsen.